▉ Gallery

     Daily Use            Display


 

     Name│  千塘。啟


Firing Art│


       Style│


        Size│  Ø7.5cmxH17cm


     Name│  千塘福杯


Firing Art│  結晶釉


       Style│  綠.漸層綠


        Size│  


     Name│  海芋茶具組-3件組


Firing Art│  結晶釉


       Style│  白.紅.綠


Size│ 壺Ø12.5xH10  元寶杯Ø10.5xH4


     Name│  千塘圓福杯


Firing Art│  結晶釉


       Style│  紅.綠.漸層綠


        Size│  Φ8*H5.5


     Name│  釉之花絮-情人對碗


Firing Art│  結晶釉


       Style│  紅.白.藍.綠.黃.粉紅(6色)


        Size│  Φ12.5*H5.5


     Name│  海芋茶具-3件組綠


Firing Art│  結晶釉


       Style│  白.紅.綠


Size│ 壺Ø12.5xH10  元寶杯Ø10.5xH4


     Name│  千塘茶具-3件組紅


Firing Art│  結晶釉


       Style│  紅.白


Size│ 壺Ø10xH9.5  元寶杯Ø10.5xH4


     Name│  千塘茶具-3件組白


Firing Art│  結晶釉


       Style│  白.紅


Size│ 壺Ø10xH9.5  元寶杯Ø10.5xH4


     Name│  釉之花絮-茶碗


Firing Art│  結晶釉


       Style│  白.紅.藍.綠.黃.粉紅 (6色)


        Size│  Ø9xH4.5


     Name│  千塘銀河對碗


Firing Art│  黑釉結晶


       Style│  黑


        Size│  Ø12.5xH5.5


     Name│  千塘銀河-茶碗


Firing Art│  黑釉結晶


       Style│  黑


        Size│  Ø9xH4.5


     Name│  千塘海芋咖啡杯


Firing Art│  結晶釉


       Style│  白.綠.粉紅


        Size│  Ø13.5xH7.5


名      稱│  松鶴長春(葫蘆瓶)


窯燒藝術│  彩繪描金


樣      式│  可客製化


尺      寸│  Ø00xH00


名      稱│  富貴綿延


窯燒藝術│  紅釉描金


樣      式│  可客製化


尺      寸│  Ø00xH00


名      稱│  山水結晶-圓球瓶


窯燒藝術│  結晶釉


樣      式│  自然燒成


尺      寸│  Ø00xH00


Copyright © 2015 CHINTANG POTTERY All rights reserved.

聯絡信箱 : service@chintang.com.tw